حالت نمایش:
نمایش : 16 32 همه
 • آکپوکس ۱۰۰۴

  پرکننده دوجزئی ۴:۱ با ویسکوزیته کم.به آسانی رنگ می شود و قابل پولیش دادن است. این محصول نفوذ زیادی به داخل…

 • آکپوکس ۱۰۰۵

  پرکننده دوجزئی ۴:۱ با ویسکوزیته کم، تمایل خیلی کم به زرد شدن و تغییر رنگ می شود و قابل پولیش…

 • اکپوکس ۱۰۰۶

  مایع: پرکننده دوجزئی ۴:۱ با ویسکوزیته کم، تمایل خیلی کمی به زرد شدن و تغییر رنگ دارد، به آسانی رنگ می…

 • اکپوکس ۱۰۰۹

  پرکننده دوجزئی ۴:۱  با ویسکوزیته کم و زمان سفت شدن تقریباً ۶ ساعت. به آسانی رنگ می شود و قابل…

 • اکپوکس ۱۰۱۰

  پر کننده دوجزئی ۴:۱ با ویسکوزیته کم، قابل پولیش دادن است. این محصول برای اصلاح سنگ های مشکی مانند Nero Assoluto…

 • اکپوکس ۱۰۱۶

  پر کننده دوجزئی ۳:۱ ، با دیسکوزیته بسیار پایین. با قابلیت نفوذ به ترک های موئین و بسیار نازک جهت…

 • اکپوکس ۲۰۴۰

  چسب ساختمانی دوجزئی ۲:۱ خمیری شکل، قابل پولیش دادن است. این محصول برای چسباندن قطعات بصورت عمودی در کارهای ساختمانی…

 • اکپوکس ۵۰۱۰

  چسب صنعتی و ساختمانی دوجزئی ۲:۱ . ژل مانند که غیر رنگ نمی دهد و تمایل خیلی کمی برای زرد…