کف سابی و سنگ سابی سال ۹۶

در این قسمت می توانید عکس های مربوط به پروژهای اجرا شده در سال 1396 توسط شرکت مرمت کاران سنگ دیبا (ساب سنتر) را ملاحظه بفرمایید .