سنگ ساب Extrema

کفساب Extrema

دسته هدایت گر این دستگاه ۳۶۰ در جه می چرخد که به شما اجازه می دهد در حالت ایستاده کار کنید .بنابراین به کمر درد و زانو درد مبتلا نمی شوید . د. ابزار چرخشی در جهت مخالف و سیستم مکش این دستگاه باعث می شود که هیچ گونه پاشش گرد و غبار به اطراف وجود نداشته باشد

توضیحات

سنگ ساب Extrema

دسته هدایت گر این دستگاه ۳۶۰ در جه می چرخد که به شما اجازه می دهد در حالت ایستاده کار کنید .بنابراین به کمر درد و زانو درد مبتلا نمی شوید .ابزار چرخشی در جهت مخالف و سیستم مکش این دستگاه باعث می شود که هیچ گونه پاشش گرد و غبار به اطراف وجود نداشته باشد

  1. مقدسی

    :

    لطفا قیمت را ایمل کنید

نظر خود را ثبت کنید