سنگ ساب Minielle

کفساب Minielle

دستگاه ساب MINIELLE  یک دستگاه ایده آل برای سابیدن و پولیش دادن پله ها ، لبه ها ، گوشه ها و جاهای باریک است که دستگاه های ساب عادی نمی توانند به این قسمت های باریک دسترسی پیدا کنند .چرخ های چند جهته با قابلیت تنظیم ارتفاع  به شما اجازه می دهد که پله های مختلف با هر ارتفاعی را پولیش و ساب دهید .این دستگاه مجهز به سیستم تغییر چرخش dc/sx  دسته ، بلند و قابل تنظیم و مخزن آب است

توضیحات

سنگ ساب Minielle

دستگاه سنگ ساب MINIELLE  یک دستگاه ایده آل برای سابیدن و پولیش دادن پله ها ، لبه ها ، گوشه ها و جاهای باریک است که دستگاه های ساب عادی نمی توانند به این قسمت های باریک دسترسی پیدا کنند .چرخ های چند جهته با قابلیت تنظیم ارتفاع  به شما اجازه می دهد که پله های مختلف با هر ارتفاعی را پولیش و ساب دهید .این دستگاه مجهز به سیستم تغییر چرخش dc/sx  دسته ، بلند و قابل تنظیم و مخزن آب است

  1. lookbeauty

    :

نظر خود را ثبت کنید