سنگ ساب Mini timba

کفساب Mini timba

MINI TIMBA یک دستگاه بسیار قوی و جمع و جور است که دارای هد ساب قوی با چرخش در دو جهت و سیستم مکش داخلی قوی ( اختیاری) می باشد و به سرعت نزدیک به دیواره ها حرکت می کند وو آنها همتراز می کند . به لطف دو هد چرخشی و حرکت در جهت مخالف دستگاه به طور کامل بالانس شده است و این موضوع استفاده ازMINI TIMBA را آسان می کند .همچنین چرخ های کروی دستگاه را در هر جهت به سهولت حرکت می دهد .این دستگاه برای پولیش و نازک کاری و همچنین تراز کردن ایده آل می باشد.

این دستگاه سبک و حمل آن آسان است و به گونه ای طراحی شده است که در فضای بسته وتنگ کار کند .اما به دلیل کارایی فوق العاده آن می توان از آن در محیط های بزرگ نیز استفاده کرد .دسته بلند این دستگاه کیفیت کار را بهتر می کند و اجازه می دهد کار در حالت استاده به راحتی انجام شود

توضیحات

سنگ ساب Mini timba

MINI TIMBA یک دستگاه بسیار قوی و جمع و جور است که دارای هد ساب قوی با چرخش در دو جهت و سیستم مکش داخلی قوی ( اختیاری) می باشد و به سرعت نزدیک به دیواره ها حرکت می کند وو آنها همتراز می کند . به لطف دو هد چرخشی و حرکت در جهت مخالف دستگاه به طور کامل بالانس شده است و این موضوع استفاده ازMINI TIMBA را آسان می کند .همچنین چرخ های کروی دستگاه را در هر جهت به سهولت حرکت می دهد .این دستگاه برای پولیش و نازک کاری و همچنین تراز کردن ایده آل می باشد.

این دستگاه سبک و حمل آن آسان است و به گونه ای طراحی شده است که در فضای بسته وتنگ کار کند .اما به دلیل کارایی فوق العاده آن می توان از آن در محیط های بزرگ نیز استفاده کرد .دسته بلند این دستگاه کیفیت کار را بهتر می کند و اجازه می دهد کار در حالت استاده به راحتی انجام شود

تا به حال نظری در خصوص این محصول ثبت نشده است

نظر خود را ثبت کنید