سنگ ساب UFO

کفساب UFO

پولیش زن پلانتاری دستی برای کف سابی و پولیش: بالای کانتر، پله ها، سطوح کوچک، لبه ها، مکانهای باریک. به لطف موتور قدرتمند و محکم و پلانتاری چرخشی اش قادر به کف سابی سنگ مرمر، گرانیت و بتون می باشد.
بخاطر قدرتمندی و قدرت بالانس فوق العاده اش از دیگر دستگاه ها متمایز می شود. سرعت سنباده اش آزمایش شده تا دستگاه را محکم و عمل کف سابی و پولیش را راحت سازد و تشکر از الماسهای چرخشی سه گانه این دستگاه.
به لطف لوازم جانبی می توانید ufo را به دستگاه سطح تبدیل کنید:
– صیقل دادن پله ها
– کف سابی و پولیش سطوح سنگ مرمر، سنگ و بتنی

توضیحات

سنگ ساب UFO

پولیش زن پلانتاری دستی برای کف سابی و پولیش: بالای کانتر، پله ها، سطوح کوچک، لبه ها، مکانهای باریک. به لطف موتور قدرتمند و محکم و پلانتاری چرخشی اش قادر به کف سابی سنگ مرمر، گرانیت و بتون می باشد.
بخاطر قدرتمندی و قدرت بالانس فوق العاده اش از دیگر دستگاه ها متمایز می شود. سرعت سنباده اش آزمایش شده تا دستگاه را محکم و عمل کف سابی و پولیش را راحت سازد و تشکر از الماسهای چرخشی سه گانه این دستگاه.
به لطف لوازم جانبی سنگ ساب UFOمی توانید ufo را به دستگاه سطح تبدیل کنید:
– صیقل دادن پله ها
– کف سابی و پولیش سطوح سنگ مرمر، سنگ و بتنی

تا به حال نظری در خصوص این محصول ثبت نشده است

نظر خود را ثبت کنید